Ban lãnh đạo

Phan Minh Dung

Tổng Giám Đốc


Cử nhân kinh tế - Thẩm định viên về giá

Với hơn 11 năm kinh nghiệm Thẩm định và công tác quản lý cấp cao, bà liên tiếp được nhận được những bằng khen trong công tác chuyên môn của Hội Thẩm Định Giá Việt Nam và Bộ Tài Chính.


"VFS quyết tâm phấn đấu để luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng hoàn hảo yêu cầu của khách hàng. Công ty coi chất lượng là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của mình."

Ông Trần Lê Hoàng

Phó Tổng Giám Đốc


Cử nhân kinh tế - Thẩm định viên về giá

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong công tác chuyên môn và quản lý tại VFS , ông luôn cố gắng xây dựng tập thể VFS thật vững mạnh và đoàn kết.


"Chúng tôi liên tục xây dựng hệ thống, cải tiến quy trình, đoàn kết đội ngũ, phát huy những giá trị cốt lõi nhằm đưa thương hiệu VFS đạt những tầm cao mới"

Dương Thị Mai Hương

Phó Tổng Giám Đốc


Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán Tài Chính.

Hơn 18 năm kinh nghiệm trong nghiệp vụ Tài chính Kế toán


"Chúng tôi luôn tận dụng tối đa thời gian, nỗ lực hết sức, nghiên cứu tìm tòi giải pháp cho những công việc cần làm một cách chính xác để không phải dành thời gian cho sự tiếc nuối."