Tầm nhìn sứ mệnh
Sau hơn 11 năm kế thừa, hoạt động và phát triển, bằng sự tín nhiệm của khách hàng, chất lượng dịch vụ của VFS ngày càng được khẳng định trên thị trường, Công ty trở thành một trong những thương hiệu số một, có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực thẩm định giá và bán đấu giá tài sản tại Việt Nam.
Với mạng lưới khách hàng từ trung ương đến địa phương tại nhiều tỉnh thành trong cả nước cũng như các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, Công ty đã thực hiện nhiều hợp đồng thẩm định giá và bán đấu giá tài sản, giúp cho các tổ chức, cá nhân quyết định nhanh chóng và dễ dàng trong việc xác định giá trị tài sản, bán đấu giá tài sản, mua sắm tài sản công, vay vốn, góp vốn liên doanh, cổ phần hóa doanh nghiệp …
Công ty không ngừng nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn của cán bộ thông qua các lớp đào tạo bồi dưỡng trong và ngoài nước về chuyên ngành thẩm định giá, chuyên ngành về định giá và môi giới kinh doanh bất động sản. Đồng thời, VFS cũng thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ tài chính, quản lý tài sản, thẩm định giá và bán đấu giá tài sản cho các cá nhân, đơn vị thuộc tất cả các thành phần kinh tế trong cả nước.