Chính sách chất lượng
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
 
VFS quyết tâm phấn đấu để luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng hoàn hảo yêu cầu của khách hàng. Công ty coi chất lượng là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của mình.
Công ty cam kết thực hiện các nguyên tắc:
  • Tìm hiểu kỹ yêu cầu của khách hàng để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ của VFS đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách hoàn hảo.
  • Cán bộ nhân viên của VFS luôn hiểu rằng: chất lượng sản phẩm quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty. Mọi cán bộ, nhân viên không ngừng học tập nâng cao năng lực chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của chất lượng sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
  • Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chất lượng của cơ quan quản lý nhà nước và mọi yêu cầu chất lượng cảu khách hàng.