Mẫu giấy đề nghị thẩm định giá
Mẫu giấy đề nghị thẩm định giá
Công ty cổ phần Thẩm Định Giá và Dịch Vụ Tài Chính Hà Nội kính gửi quý khách hàng các mẫu giấy đề nghị :
1) Giấy đề nghị thẩm định giá tài sản đã qua sử dụng 
2) Giấy đề nghị thẩm định giá tài sản chưa qua sử dụng
3) Giấy đề nghị thẩm định giá bất động sản