Lịch sử hình thành và phát triển
                                             LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
 
2005 Là Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Thẩm định giá và Bán đấu giá Tài sản, trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 40/2005/QĐ-UB ngày 05/04/2005 của UBND Thành phố Hà Nội.
2008 Được chuyển thành Công ty cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Hà Nội theo Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 15/08/2008 của UBND Thành phố Hà Nội
2009 Được Hội Thẩm Định Giá Việt Nam trao tặng Cúp vàng Đơn vị Xuất sắc ngành Thẩm định giá Việt Nam
2011 Được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích trong xây dựng và phát triển thị trường Thẩm định giá Việt Nam