Tin tức mới

08/06/2016

Theo dự báo của các chuyên gia, tiếp theo đà phục hồi của năm 2015, năm 2016 thị trường bất động sản (BĐS) nói chung và thị trường địa ốc Hà Nội nói riêng sẽ gặt hái được nhiều thành công...

02/06/2016

Đánh giá thị trường nông sản và vật tư nông nghiệp khu vực Hà Nội tháng 4 năm 2016...

26/05/2016

Tiếp theo Hội nghị AVA lần thứ 18 tổ chức thành công tại Việt Nam năm 2014, hội nghị Hội thẩm định viên về giá ASEAN (AVA) lần thứ 19 tại Phnom Penh (Căm pu chia) đã diễn ra từ ngày 4-7/5/2016,. Chủ đề chính của Hội nghị là “Một ASEAN thống nhất, một tiêu chuẩn thẩm định giá thống nhất”

26/05/2016

Thông báo : Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016

24/05/2016

Thị trường thế giới: Trong 15 ngày đầu tháng 5/2016 so với cùng kỳ tháng 4/2016, giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường thế giới chủ yếu có xu hướng tăng như: giá chào bán gạo xuất khẩu tại Thái Lan và Việt Nam, giá LPG, giá xăng dầu, giá đường và giá thép; riêng giá phân bón Ure ổn định...

20/04/2016

THÔNG BÁO: Về kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ XI