Tin tức mới
Thông báo 229/TB-BTC: Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá...

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

Số: 229/TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016

 

 

 

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Cấp lần đầu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho các doanh nghiệp sau:

1.1. Công ty CP Thẩm định giá Thiên Phú

Mã số Giấy chứng nhận: 202/TĐG cấp lần đầu ngày 21/4/2016

Tên doanh nghiệp viết tắt: THIEN PHU VN

Địa chỉ trụ sở chính: Số 001 Cao ốc Thái An 2, số 1/45 Nguyễn Văn Quá, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: Số 001 Cao ốc Thái An 2, số 1/45 Nguyễn Văn Quá, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Thẩm định giá Thiên Phú:

 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phan Hoàng Sơn

1984

Nam

TP. Hồ Chí Minh

TGĐ

VII11.635

27/9/2012

2

Huỳnh Quốc Vương

1987

Nam

Quảng Nam

PP

X15.1449

28/12/2015

3

Lê Thanh Tú

1978

Nữ

Hà Nội

PP

X15.1437

28/12/2015

1.2. Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội

Mã số Giấy chứng nhận: 203/TĐG cấp lần đầu ngày 21/4/2016

Tên doanh nghiệp viết tắt: VFS., JSC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 37 Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: Số 37 Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phan Minh Dung

1973

Nữ

Hà Tĩnh

TGĐ

IV06170

13/01/2009

2

Trần Lê Hoàng

1978

Nam

Hà Nội

PTGĐ

IV06181

13/01/2009

3

Nguyễn Thị Ánh

1984

Nữ

Hà Nội

TĐV

X15.1238

28/12/2015

1.3. Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định Vaska

Mã số Giấy chứng nhận: 204/TĐG cấp lần đầu ngày 21/4/2016

Tên doanh nghiệp viết tắt: VASKA

Địa chỉ trụ sở chính: 11A-B Hùng Vương, phường 04, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: 11A-B Hùng Vương, phường 04, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định Vaska:

 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Trần Đê

1982

Nam

Thừa Thiên Huế

X15.1271

28/12/2015

2

Phạm Quang Khá

1984

Nam

Thái Bình

TĐV

X15.1327

28/12/2015

3

Võ Thị Bình Minh

1983

Nữ

Quảng Nam

TĐV

VII11.605

27/9/2012

2. Điều chỉnh thông tin tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2016 như sau:

2. 

3. 

2.1. Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín

Thay đổi nội dung tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 040/TĐG kể từ ngày 21/4/2016, cụ thể:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ngô Duy Anh Xuân Sơn - số thẻ X15.1393 cấp ngày 28/12/2015, chức vụ: Giám đốc.

  - Bổ sung kể từ ngày 21/4/2016 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Ngô Duy Anh Xuân Sơn

1984

Nam

Nam Định

X15.1393

28/12/2015

  - Thay đổi chức vụ đối với 01 thẩm định viên về giá hành nghề năm 2016 tại Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín: Nguyễn Duy Nhân - số thẻ V09.266 cấp ngày 01/7/2010- chức vụ: Phó Giám đốc.

2.2. Công ty TNHH Thẩm định giá Hà Nội

  Thay đổi nội dung tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 059/TĐG kể từ ngày 21/4/2016, cụ thể:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5A, ngách 77/9 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: Số 5A, ngách 77/9 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0466562028

2.3. Công ty TNHH Thẩm định giá Thành Tín

Thay đổi các nội dung tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 125/TĐG kể từ ngày 21/4/2016, cụ thể:

+ Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Lê Văn Hưng - số thẻ VIII13.828 cấp ngày 10/12/2013, chức vụ: Giám đốc.

Địa chỉ giao dịch: Phòng 1206, nhà A5, Làng Quốc tế Thăng Long, đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điều chỉnh chức vụ của thẩm định viên Nguyễn Tiến Mạnh - số thẻ VIII13.862 cấp ngày 10/12/2013 thành “Thẩm định viên” kể từ ngày 21/4/2016.

- Xóa tên kể từ ngày 27/01/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC tại Công ty TNHH Thẩm định giá Thành Tín:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thị Thu Hương

1977

Nữ

Hà Nam

TP

VIII13.833

10/12/2013

Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam

Thay đổi nội dung tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 136/TĐG kể từ ngày 21/4/2016, cụ thể:

- Thông tin về CMND của người đại diện theo pháp luật của Công ty: Cao Lê Thi, sinh ngày: 24/6/1978, chức vụ: Tổng Giám đốc, số CMND: 001078005739 cấp ngày 29/6/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà DC Building, số 144 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ giao dịch: Tầng 7, tòa nhà DC Building, số 144 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2.5. Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Thăng Long

  - Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Thăng Long:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Đào Duy Trịnh

1984

Nam

Hà Nội

TĐV

VIII13.1020

10/12/2013

  - Xóa tên kể từ ngày 01/4/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC tại Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Thăng Long:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Phúc Dũng

1989

Nam

Quảng Ninh

TĐV

IX14.1076

20/01/2015

Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam

  - Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Chi nhánh Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam tại Hà Nội:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Trương Ngọc Duy

1989

Nam

Phú Thọ

TĐV

X15.1268

28/12/2015

  - Xóa tên kể từ ngày 01/4/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC tại Chi nhánh Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam tại Hà Nội:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức v

Số thẻ

Ngày cấp

1

Hoàng Khánh Nga

1982

Nữ

Thanh Hóa

PP

VIII13.878

10/12/2013

 

 

2.7. Công ty CP Thẩm định giá IVC Việt Nam

  Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Thẩm định giá IVC Việt Nam:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Đặng Trọng Nghĩa

1978

Nam

Vĩnh Phúc

GĐ TĐ

IV06201

13/01/2009

Công ty TNHH MTV Đấu giá và Thẩm định giá Bảo Tín

  Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH MTV Đấu giá và Thẩm định giá Bảo Tín:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thị Ngọc Dân

1988

Nữ

Long An

TĐV

X15.1256

28/12/2015

Công ty CP Giám định và Thẩm định EXIMVAS

Xóa tên kể từ ngày 01/4/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Mục 1.2 Thông báo số 58/TB-BTC ngày 26/01/2016 tại Công ty CP Giám định và Thẩm định EXIMVAS:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phan Hoàng Sơn

1984

Nam

TP. Hồ Chí Minh

TĐV

VII11.635

27/9/2012

Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Việt Nam

Xóa tên kể từ ngày 15/4/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC tại Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Việt Nam:

 

 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phan Trần Diệp Đoan

1979

Nữ

TP. Hồ Chí Minh

TP

06070Đ1

13/01/2009

Công ty TNHH Tư vấn, kế toán, thuế Việt Nam

  Xóa tên kể từ ngày 01/4/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC tại Công ty TNHH Tư vấn, Kế toán, Thuế Việt Nam:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Đỗ Thị Thủy

1981

Nữ

Nam Định

TP

VIII13.1001

10/12/2013

Kể từ ngày 01/4/2016, Công ty TNHH Tư vấn, Kế toán, Thuế Việt Nam chỉ còn lại 02 thẩm định viên đăng ký hành nghề tại Công ty. Trường hợp Công ty TNHH Tư vấn, Kế toán, Thuế Việt Nam không bảo đảm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 39 Luật Giá trong 03 (ba) tháng liên tục kể từ ngày 01/4/2016 thì sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật Giá.

 

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn có liên quan./.

 

Nơi nhận:  

Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

- Hội Thẩm định giá Việt Nam;  

- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

- Website Cục QLG (để đăng tin);

- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn