Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá thuê đất nhà nước trả tiền hàng năm
Hồ sơ thẩm định bao gồm:
•   Hợp đồng thuê đất
•   Giấy CN QSDĐ hoặc Quyết định giao, thuê đất
•   Giấy xác nhận đền bù
•   Biên lai đóng tiền thuê đất
•   Hợp đồng thi công xây dựng (nếu có)
•   Giấy phép xây dựng
•   Tờ khai lệ phí trước bạ
•   Bản vẽ (thiết kế, hoàn công)
•   Hồ sơ quyết toán (nếu có)
•   Hồ sơ thiết kế
•   Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành.
 
Thẩm định giá quyền sử dụng đất
Hồ sơ thẩm định bao gồm:
• Giấy chứng nhận QSDĐ (Sổ đỏ) hoặc Quyết định giao đất
• Tờ khai nộp thuế QSDĐ
• Bản đồ hiện trạng, vị trí

Thẩm định giá công trình và kiến trúc trên đất
Hồ sơ thẩm định bao gồm:
• Bản vẽ (thiết kế, hoàn công)
• Hồ sơ quyết toán (nếu có)
• Hồ sơ thiết kế
• Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành.
• Hợp đồng thi công xây dựng (nếu có)