Thông tin tuyển dụng

12/06/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HÀ NỘI (VFS) hoạt động chuyên về công tác thẩm định giá...

04/04/2019

VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HÀ NỘI (VFS) hoạt động chuyên về công tác thẩm định giá và có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực thẩm định giá....

18/09/2017

YÊU CẦU: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thẩm định giá tại các Công ty thẩm định giá; Ưu tiên ứng viên có thẻ thẩm định viên về giá; Ưu tiên ứng viên có thêm các Chứng chỉ hành nghề Đấu giá, Chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng, Chứng chỉ hành nghề Định giá bất động sản, Chứng chỉ...

15/09/2017

YÊU CẦU: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Thẩm định giá; Có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Thẩm định giá tại các Công ty thẩm định giá; Có thẻ thẩm định viên về giá; Nắm vững các kiến thức chuyên sâu về nghệp vụ Thẩm định giá; Chịu được áp lực, hiểu biết tuân thủ ...