Thông tin tuyển dụng

18/09/2017

YÊU CẦU: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thẩm định giá tại các Công ty thẩm định giá; Ưu tiên ứng viên có thẻ thẩm định viên về giá; Ưu tiên ứng viên có thêm các Chứng chỉ hành nghề Đấu giá, Chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng, Chứng chỉ hành nghề Định giá bất động sản, Chứng chỉ...

15/09/2017

YÊU CẦU: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Thẩm định giá; Có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Thẩm định giá tại các Công ty thẩm định giá; Có thẻ thẩm định viên về giá; Nắm vững các kiến thức chuyên sâu về nghệp vụ Thẩm định giá; Chịu được áp lực, hiểu biết tuân thủ ...