Tin tức cổ đông

12/12/2016

Công ty Cổ phần Thẩm Định Giá và Dịch vụ Tài Chính Hà Nội thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Thời gian: 08h30 ngày 23 tháng 12 năm 2016 Địa điểm: Phòng họp Laguna, tầng 3 Khách sạn Fortuna, số 6B Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội...