Tin tức mới

28/04/2014

Đó là chủ đề tại Hội nghị của Hiệp hội thẩm định giá ASEAN lần thứ 18 (AVA 18) do Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính đăng cai tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà khai mạc sáng ngày 25/4/2014 với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Thẩm định giá ASEAN nhiệm kỳ 2012 – 2014..